Државни семинар 2019

Традиционални зимски Државни семинар Друштва математичара Србије који је намењен наставницима математике и информатике у основним и средњим школама одржаће се у суботу 09. и недељу 10. фебруара 2019. на Економском факултету у Београду (Каменича улица број 6).

У суботу 09. фебруара од 11 часова су пленарна предавања, а изборни део програма семинара реализоваће се од 15 часова и недељу 10. фебруара у два термина (од 9 и од 14 часова).

Семинар је под каталошким бројем 345 акредитова код Завода за унапређивање образовања и васпитања и сви наставници – учесници семинара за учешће на семинару добијају сертификат са 16 акредитованих сати.

Котизација за Државни семинар за наставу математике и рачунарства 2019. по једном учеснику износи 5.000 динара (за наставнике који су чланови ДМС) и 10.000 динара (за наставнике који нису чланови ДМС).

Профактура за котизацију се може обезбeдити преко канцелариjе Друштва математичара Србије (телефон 011 30 36 818 или е-maila drustvomatematicara@yahoo.com ).

Котизације за семинар и другарско вече се уплаћује на текући рачун на Друштва математичара Србије 340-13536-62.

Чланарина која износи 1.000 динара за годину дана се уплаћује на жиро рачун матичне подружнице или (ако подружница не постоји) онда на жиро рачун Друштва математичара Србије
340-13536-62.

Програм семинара и детаљнија информација се може преузети овде.

Скупштина Друштва математичара Србије ће се одржати у суботу 09.02.2019. а дневни ред Скупштине се може преузети овде.

БИЛТЕН Семинара Друштва математичара Србије о настави математике и информатике 2019

Материјали са појединих предавања на Државном семинару за наставнике математике и информатике могу се преузети из листе предавања. Материјали ће бити објављени после 15.01.2019.

Оријентациона организациона структура

Позив за предаваче

Пленарни део семинара:

Субота 09.02.2019. у 11:00 часова

 1. Жарко Мијаиловић, Војислав Андрић: Михаило Петровић Алас – свестрана личност српске културе
 2. Бора Дугић и Бобан Продановић : Конструкција фрула – уметност примене математике
 3. Драган Машуловић: Примене рачунарског програмирања у настави математике

 

Изборни део семинара:

Субота 09.02.2019. у 15:00 часова

 

Недеља 10.02.2019. у 09:00 часова

 1. Војислав Андрић, Maријана Стефановић: Користећи површину
 2. Ђурђица Такачи, Радослав Божић: Нове могућности динамичког софтвера GeoGebra и њихова примена у настави математике
 3. Милан Јовановић, Вељко Ћировић: Како заинтересовати ученика за математику?
 4. Борис Шобот, Гордана Шобот: Мистерије бесконачности
 5. Срђан Огњановић, Оливера Тодоровић: Математика у пројектној настави
 6. Јожеф Б. Варга: Парадокси и парадоксални задаци
 7. Четири једночасовна предавања
 8. Комисија за такмичења ученика средњих школа: Такмичења из информатике ученика средњих школа
 9. Веб-ресурси у настави
 10. Анализа и визуелизација података

 

Недеља 10.02.2019. у 14:00 часова

 1. Зорана Лужанин, Марија Радојичић: Рад са подацима – велике могућности и велики изазови у математичком образовању
 2. Соња Чукић: Када комбинаторика може да помогне или како доказати неке познате проблеме аритметике применом комбинаторике
 3. Група аутора: Настава математике у 6. разреду по новим наставним програмима
 4. Државна комисија за математичка такмичења ученика средњих школа: Maтематичка такмичења средњошколаца – резултати и планови
 5. Драгољуб Ђорђевић, Милосав Миленковић: Примене графика функција једне променљиве у решавању једначина и неједначина
 6. Зоран Ловрен, Милорад Шуковић: Математика – неке обичне или необичне ситуације
 7. Весна Бал, Марија Бал: Решавање ирационалних једначина и неједначина
 8. Срђан Стефановић: Караматина неједнакост и примене
 9. Четири једночасовна саопштења
 10. Ђорђе Кадијевић: Развијање рачунарског мишљења
 11. Савремене апликације у настави

БИЛТЕН Семинара Друштва математичара Србије о настави математике и информатике 2019

to-top