Државни семинар 2019

Традиционални зимски Државни семинар o настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије који је намењен наставницима математике и информатике у основним и средњим школама одржаће се у суботу 09. и недељу 10. фебруара 2019. године у Београду.

Семинар је под каталошким бројем 345 акредитова код Завода за унапређивање образовања и васпитања и сви наставници – учесници семинара за учешће на семинару добијају сертификат са 16 акредитованих сати.

У прилогу вам ради бољег и правовременог информисања о Државном семинару достављамо оријентациону структуру семинара за наставнике математике и наставнике информатике који Организациони одбор семинара предлаже за реализацију Семинара. Скрећемо пажњу да као и преходне две године посебно богат и веома актуелан програм семинара бити за наставнике информатике.

Позивамо све колеге који желе да се активно укључе у рад Семинара да до 01.12.2018. пријаве своја евентуалне теме и саопштења. Позив за предаваче са детаљним упутством за достављање резимеа тема и саопштења дат је у посебној информацији која ће, такође, бити објављена на сајту ДМС.

По достављању предлога тема и саопштења Организациони одбор Семинара ће у другој половини децембра 2018. конституисати Програм Државног семинара који ће бити објављен на сајту ДМС.

Пријављивање наставника за Државни семинар за наставнике математике и информатике реализоваће се потом појединачним on line пријавама.

Оријентациона организациона структура

Позив за предаваче

Детаљне информације о зимском Државном семинару ДМС за 2019.

to-top