Настава математике

Часопис намењен наставницима и професорима основних и средњих школа, као и виших школа и универзитета

У овом часопису се објављују чланци образовног карактера намењени широј читалачкој публици састављеној од наставника и професора основних школа, као и виших школа и универзитета. Овај часопис се издаје од 1952. године.

ISSN 0351-4463

Уредници:
академик Милосав Марјановић (Београд)
др Зоран Каделбург (Београд)

Издавач:
Друштво математичара Србије Кнез Михаилова 35/4, 11000 Београд Поштански фах 355

Интернет адресa:
elib.mi.sanu.ac.rs/journals/nm

E-mail:
nastava@matf.bg.ac.rs

Настава математике
to-top