The Teaching of Mathematics

Истраживачки часопис у области наставе математике и рачунарства

The Teaching of Mathematics је истраживачки часопис у области наставе математике и рачунарства и радови се у њему објављују на конгресним језицима Међународне математичке уније. Излази два пута годишње од 1998. године. Има међународну редакцију коју сачињавају:

ISSN 1451-4966 (Штампано)
ISSN 2406-1077 (Оnline)

Уредници:
академик Милосав Марјановић (Београд)
др Зоран Каделбург (Београд)

Чланови:
Александар Липковски (Београд)
Владимир Јанковић (Београд)
Владимир Мићић (Београд)
Viktor Antonovich Sadovnichii (Mосква)
Жикица Перовић (Мира Коста, Калифорнија)
Јордан Табов (Софија)
Lenni Haapasalo (Јоенсу)
Mark Bashmakov (Берлин)
Небојша Икодиновић (Београд)
Nikolai Khristovich Rozov (Москва)
Раде Живаљевић (Београд)
Филип Марић (Београд)

Издавач:
Друштво математичара Србије Кнез Михаилова 35/4, 11000 Београд Поштански фах 355

Интернет адресe:
www.teaching.math.rs
elib.mi.sanu.ac.rs/journals/tm

E-mail:
nastava@matf.bg.ac.rs

The Teaching of Mathematics
to-top