Државни семинар 2016

Семинар ће се одржати у Београду, 13. и 14. фебруара 2016. године, а почиње пленарним састанком у суботу, 13.02.2016. године у 11 часова у амфитеатру Економског факултета, Каменичка 6.

Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања под наведеним бројем.

Сваки учесник семинара ће добити сертификат о савладаном програму у трајању од 15 часова.

На семинару ће, осим пленарних предавања, бити реализоване теме наведене на полеђини овог обавештења, свака у трајању од 5 школских часова.

У пријави за сваког учесника обавезно означити тачно три теме (по једну из сваке од наведених група) које ће слушати и за које ће добити сертификат.

Цена семинара је 8000 динара, а за чланове Друштва математичаракоји су платили чланарину од 1000 динара за 2015. годину, цена је 4000 динара. Уплату извршити до 31.01.2016. године на жиро рачун Друштва математичара Србије број:

340-13536-62.

Копију уплатнице обавезно доставити канцеларији Друштва поштом, факсом или лично.

У цену су урачунати трошкови реализације програма, штампани и електронски материјали за изабране теме, билтен “Републички семинар 2016” и трошкови издавања сертификата.


Реализоване теме

to-top