Такмичења из информатике ученика основних школа

Програм такмичења из информатике за ученике основних школа

Школска 2019/2020.

У понедељак 17.8.2020. од 10ч до 12:30 биће одржано онлајн Државно такмичење из информатике за ученике основних школа.

С обзиром да (због ванредног стања) окружна такмичења нису одржана, право учешћа на онлајн Државном такмичењу имају сви ученици који су обезбедили пласман на окружном такмичењу.

Сви ученици су пре окружног такмичења регистровани преко портала https://takprog.petlja.org/osnovnaskola и њихове регистрације за школску 2019/20 годину су одобрили регистровани ментори.

Државно такмичење се одржава онлајн на платформи https://arena.petlja.org/ Учесницима Државног такмичења се неће додељивати награде, али ће најбољи такмичари ће бити позвани на Српску информатичку олимпијаду која ће се одржати у образовном центру Комтрејд у Београду 23.08.2020. у 12ч.

 

На основу одлуке Државне комисије, на Окружно такмичење се позивају директно сви ученици чији је укупан збир поена остварених на сва три круга квалификација већи или једнак 750. Коначни резултати квалификација објављени су овде.

У циљу боље припреме за даља такмичења, сви ученици могу учествовати на Општинском такмичењу ако то желе (чиме не угрожавају свој већ остварен пласман на Окружно такмичење). Ученици који на основу ове одлуке одлуче да прескоче учешће на општинском такмичењу нису у конкуренцији за награде на општинском нивоу такмичења.

На основу упутства МПНТР донета је одлука да општинско такмичење из информатике нема потребе померати због сузбијања епидемије грипа. Општинско такмичење ће бити одржано у суботу 22.2.2020. године у 10ч, како је првобитно планирано. Комисија за такмичења ученика ОШ.

Списак школа које организују општинско такмичење

Препоручена развојна окружења за такмичење из информатике за 2020. годину

Допис организаторима Општинског такмичења из рачунарства

Квалификације из информатике за ученике основних школа за школску 2019/2020. годину биће одржане у три круга:

  • недеља 15. 12. од 10h до 22h
  • недеља 12. 1. од 10h до 22h
  • недеља 26. 1. од 10h до 22h

Задаци се могу радити током 12-часовног временског периода (када ученику највише одговара).

Сваки учесник квалификација мора бити регистрован пре почетка првог круга квалификација. Регистрација се врши путем сајта https://takprog.petlja.org/osnovnaskola. Регистрацију ученика млађих од 15 година мора извршити родитељ или старатељ. Пре завршетка квалификација идентитет и податке о сваком ученику мора потврдити неки наставник школе коју ученик похађа, па се и наставници морају регистровати на истом сајту.

Основни циљ ових квалификација је припрема такмичара за класична такмичења која се одржавају у другом полугодишту. Ученици имају право учешћа на општинском такмичењу, без обзира на то да ли су учествовали у квалификацијама. У складу са Правилником, одлука о евентуалном директном позивању ученика на окружна такмичења и ослобађања ученика учешћа на општинском такмичењу на основу резултата квалификација је у надлежности појединачних Окружних комисија.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци pdf cross cross cross
Тест примери pdf cross cross cross
Решења pdf cross cross cross
Кодови cross cross cross cross
Резултати cross cross cross cross


Школска 2018/2019.

Препоручена развојна окружења за такмичење из информатике за 2019. годину

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци pdf pdf pdf pdf
Тест примери pdf zip zip cross
Решења pdf zip zip pdf
Кодови cross cross zip zip
Резултати cross excel zip pdf


Школска 2017/2018.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци pdf pdf pdf pdf
Тест примери cross zip zip zip
Решења cross pdf pdf zip
Сорсови cross zip zip zip
Резултати cross excel excel pdf


Школска 2016/2017.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци pdf pdf pdf cross
Тест примери pdf zip zip zip
Решења pdf cross pdf cross
Сорсови cross zip zip zip
Резултати cross excel excel excel


Школска 2015/2016.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци
Тест примери
Решења
pdf pdf zip zip
Резултати cross cross zip excel


Школска 2014/2015.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци pdf pdf pdf pdf
Тест примери cross cross zip zip
Решења и сорсови cross cross zip pdf
Резултати cross cross excel excel


Школска 2013/2014.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци zip pdf cross pdf
Тест примери zip pdf zip zip
Решења и сорсови zip pdf zip pdf
Резултати cross excel excel excel


Школска 2012/2013.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци pdf cross zip zip
Тест примери cross cross zip zip
Решења и сорсови cross cross zip pdf
Резултати cross zip zip excel


Школска 2011/2012.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци zip zip pdf pdf
Тест примери zip zip zip zip
Решења и сорсови zip zip zip zip
Резултати cross cross zip pdf


Школска 2010/2011.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци zip zip zip pdf
Тест примери zip zip zip zip
Решења и сорсови zip zip zip zip
Резултати cross cross zip pdf


Школска 2009/2010.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци zip zip zip zip
Тест примери zip zip cross cross
Решења и сорсови zip zip zip cross
Резултати cross cross zip excel


Школска 2008/2009.

  Општинско Окружно Државно
Задаци zip zip pdf
Тест примери zip zip zip
Решења и сорсови zip zip pdf
Резултати cross cross pdf


Школска 2007/2008.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци zip zip zip pdf
Тест примери zip zip zip cross
Решења и сорсови zip zip zip cross
Резултати cross cross zip zip


Школска 2006/2007.

  Окружно Државно Изборно
Задаци pdf pdf zip
Тест примери cross pdf cross
Решења и сорсови pdf pdf zip
Резултати cross pdf pdf

to-top