Материјали за младе математичаре

Ова серија књига, намењена за помоћ младим математичарима и њихово припремање за математичка такмичења, објављује се почев од 1964. године и до сада је објављено 49 књига (многе од њих у више издања). Садашњи уредник едиције је Зоран Каделбург.

Списак свих досад издатих свезака

Свеска 64

Редактор:

Вељко Ћировић

Назив:

Свеска 64

Издање:

2023 година

Цена:

600 динара

Садржај
Свеска 64

Свеска 63

Аутор:

Редактор:

Превод: Јожеф Б. Варга

Назив:

Шаховске загонетке Шерлока Холмса

Издање:

2022. година

Цена:

700 динара

Садржај
Шаховске загонетке Шерлока Холмса

Свеска 62

Аутор:

Назив:

Задаци о логаритмима

Издање:

2022. година

Цена:

600 динара

Садржај
Задаци о логаритмима

Свеска 61

Аутор:

Назив:

Диофантове једначине. Приручник за додатну наставу математике

Издање:

2021. година

Цена:

850 динара

Садржај
Диофантове једначине. Приручник за додатну наставу математике

Свеска 60

Аутори:

Назив:

Припремни задаци за математичка такмичења ученика 6. разреда

Издање:

2020. година

Цена:

600 динара

Припремни задаци за математичка такмичења ученика 6. разреда

Свеска 59

Аутори:

Назив:

Математичке олимпијаде средњошколаца

Издање:

2019. година

Цена:

800 динара

Математичке олимпијаде средњошколаца

Свеска 58

Аутор:

Назив:

Математика 7

Издање:

2019. година

Цена:

800 динара

Математика 7

Свеска 57

Аутор:

Назив:

Математика X = 1236

Издање:

2019. година

Цена:

700 динара

Садржај
Математика X = 1236

Свеска 56

Аутор:

Назив:

Теорија бројева - збирка решених задатака

Издање:

2019. година, 2. издање

Цена:

700 динара

Садржај
Теорија бројева - збирка решених задатака

Свеска 55

Аутор:

Назив:

ТАНГЕНТА 600, Збирка задатака из часописа „Тангента“

Издање:

2014. година

Цена:

800 динара

Преузимање електронске верзије
ТАНГЕНТА 600, Збирка задатака из часописа „Тангента“

Свеска 54 - 4

Аутор:

Назив:

1100 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 2012-2021. године

Издање:

Четврто издање, 2021. година

Цена:

1100 динара

Садржај
1100 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 2012-2021. године

Свеска 54 - 1

Аутор:

Назив:

1100 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 2004-2013. године

Издање:

Прво издање, 2013. год.

Преузимање електронске верзије
1100 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 2004-2013. године

Свеска 52

Аутор:

Назив:

МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА 2007 - 2011

Издање:

2012. година

Цена:

800 динара

МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА 2007 - 2011

Свеска 51

Аутор:

Назив:

Збирка задатака из ТЕОРИЈЕ ПОЛИНОМА

Издање:

2011. година

Цена:

800 динара

Збирка задатака из ТЕОРИЈЕ ПОЛИНОМА

Свеска 50

Аутор:

Назив:

Збирка решених задатака из математике за IV разред основне школе

Издање:

2022. година (треће издање)

Цена:

500 динара

Садржај
Збирка решених задатака из математике за IV разред основне школе

Свеска 49

Аутори:

Назив:

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ за математичка такмичења средњошколаца у Србији. Збирка решених задатака

Издање:

Друго издање, 2011. год.

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ за математичка такмичења средњошколаца у Србији. Збирка решених задатака

Свеска 48

Аутори:

Назив:

МЕЂУНАРОДНЕ И БАЛКАНСКЕ МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 1996-2006. године

Издање:

2007. година

Цена:

500 динара

Преузимање електронске верзије
МЕЂУНАРОДНЕ И БАЛКАНСКЕ МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 1996-2006. године

Свеска 45

Редактори:

Р. Тошић, Н. Икодиновић, М. Станић, С. Димитријевић

Назив:

ТАНГЕНТА 10, Збирка решених задатака објављених у рубрици „Задаци из математике“ часописа „Тангента“ 1995-2005. год.

Издање:

2006. год.

Преузимање електронске верзије
ТАНГЕНТА 10, Збирка решених задатака објављених у рубрици „Задаци из математике“ часописа „Тангента“ 1995-2005. год.

Свеска 44

Аутор:

Назив:

ТЕТИВНИ И ТАНГЕНТНИ ЧЕТВОРОУГЛОВИ

Издање:

2005. година

Садржај
ТЕТИВНИ И ТАНГЕНТНИ ЧЕТВОРОУГЛОВИ

Свеска 42

Аутори:

Назив:

НЕЈЕДНАКОСТИ

Издање:

2021. година, 3. издање

Цена:

800 динара

Садржај
НЕЈЕДНАКОСТИ

Свеска 41

Аутори:

Назив:

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА (са решењима)

Издање:

2013. година, 3. издање

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА (са решењима)

Свеска 38

Назив:

РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ, 1959-2000.

Издање:

2000. год.

Преузимање електронске верзије
РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ МАТЕМАТИКЕ, 1959-2000.

Свеска 37

Аутор:

Назив:

МАТЕМАТИКА 3, Збирка задатака повишеног нивоа за 3. разред основне школе (са решењима)

Издање:

2014. година, 4. издање

Цена:

400 динара

Садржај
МАТЕМАТИКА 3, Збирка задатака повишеног нивоа за 3. разред основне школе (са решењима)

Свеска 36

Аутори:

Назив:

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ 7. И 8. РАЗРЕДА (са решењима)

Издање:

2014. година, 4. издање

Цена:

700 динара

Садржај
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ 7. И 8. РАЗРЕДА (са решењима)

Свеска 33

Аутори:

Назив:

IX & XIX INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIADS

Издање:

1997. година

Садржај
IX & XIX INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIADS

Свеска 32

Аутори:

Назив:

Међународне и балканске математичке олимпијаде 1984-1995. године

Издање:

1996. год.

Преузимање електронске верзије
Међународне и балканске математичке олимпијаде 1984-1995. године

Свеска 31

Аутор:

Назив:

1000 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 1998-2007. године

Издање:

Осмо издање, 2007. год.

Преузимање електронске верзије
1000 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 1998-2007. године

Свеска 22

Аутор:

Назив:

КОМБИНАТОРИКА

Издање:

2024. година, 5. издање

Цена:

800 динара

Садржај
КОМБИНАТОРИКА

Свеска 15

Аутори:

Назив:

УВОД У ТЕОРИЈУ БРОЈЕВА

Издање:

2021. година, 6. издање

Цена:

800 динара

Садржај
УВОД У ТЕОРИЈУ БРОЈЕВА
to-top