Материјали за младе математичаре

Ова серија књига, намењена за помоћ младим математичарима и њихово припремање за математичка такмичења, објављује се почев од 1964. године и до сада је објављено 49 књига (многе од њих у више издања). Садашњи уредник едиције је Зоран Каделбург.

Списак свих досад издатих свезака

Свеска 61

Аутор:

Назив:

Диофантове једначине. Приручник за додатну наставу математике

Издање:

2021. година

Цена књиге је без ПДВ-а:

850 динара

Садржај
Диофантове једначине. Приручник за додатну наставу математике

Свеска 60

Аутори:

Назив:

Припремни задаци за математичка такмичења ученика 6. разреда

Издање:

2020. година

Цена књиге је без ПДВ-а:

600 динара

Припремни задаци за математичка такмичења ученика 6. разреда

Свеска 59

Аутори:

Назив:

Математичке олимпијаде средњошколаца

Издање:

2019. година

Цена књиге је без ПДВ-а:

800 динара

Математичке олимпијаде средњошколаца

Свеска 58

Аутор:

Назив:

Математика 7

Издање:

2019. година

Цена књиге је без ПДВ-а:

800 динара

Математика 7

Свеска 57

Аутор:

Назив:

Математика X = 1236

Издање:

2019. година

Цена књиге је без ПДВ-а:

700 динара

Садржај
Математика X = 1236

Свеска 56

Аутор:

Назив:

Теорија бројева - збирка решених задатака

Издање:

2019. година, 2. издање

Цена књиге је без ПДВ-а:

700 динара

Садржај
Теорија бројева - збирка решених задатака

Свеска 55

Аутор:

Назив:

ТАНГЕНТА 600, Збирка задатака из часописа „Тангента“

Издање:

2014. година

Цена књиге је без ПДВ-а:

800 динара

Садржај
ТАНГЕНТА 600, Збирка задатака из часописа „Тангента“

Свеска 54

Аутор:

Назив:

1100 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 2009-2018. године

Издање:

2018. година, 3. издање

Цена књиге је без ПДВ-а:

1100 динара

Садржај
1100 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 2009-2018. године

Свеска 52

Аутор:

Назив:

МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА 2007 - 2011

Издање:

2012. година

Цена књиге је без ПДВ-а:

800 динара

МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА 2007 - 2011

Свеска 51

Аутор:

Назив:

Збирка задатака из ТЕОРИЈЕ ПОЛИНОМА

Издање:

2011. година

Цена књиге је без ПДВ-а:

800 динара

Збирка задатака из ТЕОРИЈЕ ПОЛИНОМА

Свеска 50

Аутор:

Назив:

Збирка решених задатака из математике за IV разред основне школе

Издање:

2016. година

Цена књиге је без ПДВ-а:

400 динара

Садржај
Збирка решених задатака из математике за IV разред основне школе

Свеска 48

Аутори:

Назив:

МЕЂУНАРОДНЕ И БАЛКАНСКЕ МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 1996-2006. године

Издање:

2007. година

Цена књиге је без ПДВ-а:

500 динара

Садржај
МЕЂУНАРОДНЕ И БАЛКАНСКЕ МАТЕМАТИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 1996-2006. године

Свеска 44

Аутор:

Назив:

ТЕТИВНИ И ТАНГЕНТНИ ЧЕТВОРОУГЛОВИ

Издање:

2005. година

Садржај
ТЕТИВНИ И ТАНГЕНТНИ ЧЕТВОРОУГЛОВИ

Свеска 42

Аутори:

Назив:

НЕЈЕДНАКОСТИ

Издање:

2014. година, 2. допуњено издање

Садржај
НЕЈЕДНАКОСТИ

Свеска 41

Аутори:

Назив:

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА (са решењима)

Издање:

2013. година, 3. издање

Садржај
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА (са решењима)

Свеска 37

Аутор:

Назив:

МАТЕМАТИКА 3, Збирка задатака повишеног нивоа за 3. разред основне школе (са решењима)

Издање:

2014. година, 4. издање

Цена књиге је без ПДВ-а:

400 динара

Садржај
МАТЕМАТИКА 3, Збирка задатака повишеног нивоа за 3. разред основне школе (са решењима)

Свеска 36

Аутори:

Назив:

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ 7. И 8. РАЗРЕДА (са решењима)

Издање:

2014. година, 4. издање

Цена књиге је без ПДВ-а:

700 динара

Садржај
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ 7. И 8. РАЗРЕДА (са решењима)

Свеска 33

Аутори:

Назив:

IX & XIX INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIADS

Издање:

1997. година

Садржај
IX & XIX INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIADS

Свеска 22

Аутор:

Назив:

КОМБИНАТОРИКА

Издање:

2013. година, 5. издање

Цена књиге је без ПДВ-а:

800 динара

Садржај
КОМБИНАТОРИКА

Свеска 15

Аутори:

Назив:

УВОД У ТЕОРИЈУ БРОЈЕВА

Издање:

2013. година, 5. издање

Цена књиге је без ПДВ-а:

800 динара

Садржај
УВОД У ТЕОРИЈУ БРОЈЕВА
to-top