Посебна издања Друштва математичара Србије

Аутор:

Назив:

Функционалне једначине класичних математичких функција

Издање:

2020. година

Цена:

1000 динара

Функционалне једначине класичних математичких функција

Аутори:

Назив:

Увод у програмирање за математичаре

Издање:

2018. година, 2. издање

Цена:

500 динара

Садржај
Увод у програмирање за математичаре

Аутори:

Назив:

Збирка решених задатака за 7. и 8. разред са такмичења „Кенгур без граница" 1998-2017.

Издање:

2018. година

Цена:

500 динара

Збирка решених задатака за 7. и 8. разред са такмичења „Кенгур без граница

Аутор:

Назив:

„Кенгур без граница", задаци и решења за ученике од 5. до 8. разреда основне школе 2007-2017.

Издање:

2017. година

Цена:

600 динара

„Кенгур без граница

Аутор:

Назив:

„Кенгур без граница", задаци и решења за ученике од 1. до 4. разреда основне школе 2007-2016.

Издање:

2016. година

Цена:

500 динара

„Кенгур без граница

Аутор:

Назив:

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2016.

Издање:

2016. година

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2016.

Аутор:

Назив:

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2015.

Издање:

2015. година

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2015.

Аутор:

Назив:

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2014.

Издање:

2014. година

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2014.

Аутор:

Назив:

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2013.

Издање:

2013. година

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2013.

Аутор:

Назив:

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2012.

Издање:

2012. година

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2012.

Аутор:

Назив:

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2011.

Издање:

2011. година

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2011.

Аутор:

Назив:

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2010.

Издање:

2010. година

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2010.

Аутор:

Назив:

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2009.

Издање:

2009. година

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2009.

Аутор:

Назив:

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2008.

Издање:

2008. година

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2008.

Аутор:

Назив:

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2007.

Издање:

2007. година

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА, задаци са такмичења 2007.

Аутор:

Назив:

КОМПЛЕКСНЕ ФУНКЦИЈЕ 1 и 2

Издање:

2006. година

Цена:

1000 динара

КОМПЛЕКСНЕ ФУНКЦИЈЕ 1 и 2

Аутор:

Назив:

ЗАНИМЉИВИ МАТЕМАТИЧКИ ПРОБЛЕМИ ВЕЛИКИХ МАТЕМАТИЧАРА

Издање:

2008. година

Цена:

700 динара

ЗАНИМЉИВИ МАТЕМАТИЧКИ ПРОБЛЕМИ ВЕЛИКИХ МАТЕМАТИЧАРА

Аутори:

Назив:

ЗАБАВНА СТРАНА МАТЕМАТИКЕ

Издање:

2013. година

Цена:

550 динара

ЗАБАВНА СТРАНА МАТЕМАТИКЕ
to-top