Математички весник

Научни часопис

Овај научни часопис Друштво издаје од 1949. године. У њему се објављују научни радови који садрже оригиналне доприносе математичким и рачунарским наукама. Радови се објављују на једном од следећих језика: енглески, руски, француски или немачки. Математички весник има интернационалну редакцију коју сачињавају:

ISSN 0025-5165 (Штампано)
ISSN 2406-0682 (Online)

Главни и одговорни уредник:
Неда Бокан (Београд)

Секретар:
Марек Светлик (Београд)

Технички уредник:
Тијана Шукиловић (Београд)

Уредници:

Kinkar Chandra Das (Sungkyunkwan, South Korea)

Jose Bonet Solves (Valencia)

Арам В. Арутјунов (Москва)

Александар Липковски (Београд)

Бошко Јовановић (Београд)

Гордана Павловић Лажетић (Београд)

Emil Molnar (Budapest)

Зоран Каделбург (Београд)

Љиљана Петровић (Београд)

Марија Станић (Крагујевац)

Марко Недељков (Нови Сад)

Ravi P. Agarwal (Kingsville, Texas)

Fabio Gavarini (Rome)

Свјетлана Терзић (Подгорица)

Александр О. Иванов (Москва)

Alexander Šostak (Riga)

Владимир Грујић (Београд)

Горан Ђанковић (Београд)

Драган Вукотић (Madrid)

Endre Süli (Oxford)

Ioan Tomescu (Bucuresti)

Љубиша Кочинац (Ниш)

Зорица Станимировић (Београд)

Ram N. Mohapatra (Florida)

Sergei Tabachnikov (Pennsylvania)

Почасни уредници:

Владимир Мићић (Београд)

Јаn М. Aarts (Делфт)

Душан Аднађевић (Београд)

Издавач:
Друштво математичара Србије Кнез Михаилова 35/4, 11000 Београд Поштански фах 355

Интернет адресе:
www.vesnik.math.rs
www.emis.de/journals/MV/
elib.mi.sanu.ac.rs/

Дигитализована верзија старих годишта Математичког весника (до 1992) може се наћи на:
www.mathematik.uni-bielefeld.de/

E-mail:
vesnik@matf.bg.ac.rs

Математички весник
to-top