Математички лист

Часопис за математику и рачунарство намењен ученицима основне школе

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ за ученике основних школа је часопис намењен ученицима од III до VIII разреда основне школе. Издавач листа је Друштво математичара Србије. Садржаји МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА доприносе продубљивању и проширивању знања из математике и рачунарства које ученици стичу у школи, као и откривању и неговању склоности и способности за математику.

Главни уредник:
др Ратко Тошић, Нови Сад

Одговорни уредник:
Вера Јоцковић, Београд

Адреса часописа:
“Математички лист”, Друштво математичара Србије Кнез Михаилова 35/4, 11000 Београд Поштански фах 355

Информације о претплати

Математички лист

50 година “Математичког листа”

У овој години се навршава 50 година од излажења првог броја “Математичког листа” за ученике основних школа.

Тим поводом Друштво математичара организује КВИЗ “МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА”.

Први примерак „Математичког листа“ за ученике основне школе (I – 1) изашао је из штампе 5. априла 1967. године као експериментално издање. Други, такође експериментални број (I – 2) број је издат 5. маја 1967. године, али су због великог интересовања школа, ученика и наставника оба броја касније дошта-мпана и издата као као једна свеска која је садржала оба експериментална броја. Главни уредник листа била је проф. др Милица Илић Дајовић, а одговорни уредник професор Богољуб Маринковић.

Лист је у том почетном периоду свог развоја од 1967. године, па све до школ-ске 1973/74. године излазио пет пута годишње. Од школске 1974/75. године до школске 2009/10. лист је излазио шест пута годишње, да би се од школске 2010/11. године вратио на првобитну концепцију и сада се приређује пет бројева листа у једној школској години.

У школској 2015/16. изласком броја (L – 5) навршило се тачно 50 година излажења „Математичког листа“ за ученике основних школа чије садржаје су као главни и одговорни уредник обликовали проф. др Ратко Тошић и Вера Јоцковић.

Програм обележавања 50 година “Математичког листа” који садржи детаљне информације о реализацији квиза.

Mодели квиза за млађе разреде основне школе.

Mодели квиза за старије разреде основне школе.

Препорука и подршка министра просвете за реализацију наше и ваше акције.

 

Квиз “Математичког листа” 2017

Задаци са финала – I-IV разред

Задаци са финала – V-VIII разред

Математички лист Online

Поводом обележавања јубилеја 50 година Математичког листа, Друштво математичара Србије је одлучило да учини доступним свим љубитељима математике огромну ризницу математичких текстова и задатака у pdf формату које су у протеклих 50 година стварали заљубљеници математике почев од ученика па до академика.

За техничку припрему и обраду су се потрудили:

Славољуб Милосављевић и Велибор Милосављевић.

Резултати, упутства или решења задатака

Годинабр. 1бр. 2бр. 3бр. 4бр. 5
2017/18.pdfpdfcrosscrosscross
2016/17.pdfpdfpdfpdfpdf
2015/16.pdfpdfpdfpdfpdf
2014/15.pdfpdfpdfpdfpdf
to-top