Математички лист

Часопис за математику и рачунарство намењен ученицима основне школе

 

Пријављивање свих претплатника за Математички лист, за школску 2023/24. годину, врши се попуњавањем електронског обрасца на овој страници.

Школама које су биле претплаћене у прошлој школској години биће достављен први број према прошлогодшњем бројом стању. Потребно је да се у новој пријави наведе тачан број претплатника за ову школску годину.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Колективна годишња претплата за Србију износи 1000 динара, а појединачна 1200
динара.
Рабат од 10% се одобрава поручиоцима од 10 до 24 комплета.
Рабат од 15% одобрава се поручиоцима 25 и више комплета.
Уплата претплате се врши преко жиро рачуна:

ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
150-25027138-22

са позивом на број 05-2023/2024 (за физичка лица)

Правна лица плаћају на основу добијеног предрачуна и регистрације фактуре.

Електронски формулар за пријаву

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ за ученике основних школа је часопис намењен ученицима од III до VIII разреда основне школе. Издавач листа је Друштво математичара Србије. Садржаји МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА доприносе продубљивању и проширивању знања из математике и рачунарства, које ученици стичу у школи, као и откривању и неговању склоности и способности за математику.
Часопис излази пет пута годишње, а у њему је заступљено више сталних и повремених рубрика. Велики значај придајемо уводним чланцима, у којима се, на занимљив начин, представљају неке научне теме и појаве. Ти чланци уводе младе у свет науке и истраживања. Рубрике у часопису су: задаци из математике (који прате школско градиво), рачунарство, одабрани, конкурсни и наградни задаци, задаци за родитеље и наставнике, представљање неког такмичења, кенгур у гостима, математичка енигматика, актуелности из Друштва математичара Србије намењене најмлађима итд.

Главни уредник:
Вељко Ћировић

Одговорни уредник:
Анђелка Симић

Технички уредник:
Сава Максимовић

Секретар редакције:
Марија Кузељевић

Адреса часописа:
“Математички лист”, Друштво математичара Србије Кнез Михаилова 35/4, 11000 Београд Поштански фах 355

 

Математички лист

Математички лист Online

Због ситуације са пандемијом Математички лист број 5 (као и број 4) је постављен online. Папирне верзије оба броја биће послате претплатницима кад се ситуација нормализује.

Математички лист број 5, 2019/20.
Математички лист број 4, 2019/20.

 

Решења задатака слати искључиво електронском поштом на aдресу: matematickilist@yahoo.com

Откуцана решења (Word 2003 или LaTex) морају сaдржати образложење и прецизно нацртане слике. У поруци обавезно написати име, презиме, разред и одељење, назив школе, адресу школе и место, као и кућну адресу и место. Задатке из различитих рубрика слати у одвојеним порукама којима у Subject-у стоји назив рубрике (на пример: Задатак са насловне стране или Конкурсни задатак бр. 2143).

 

Поводом обележавања јубилеја 50 година Математичког листа, Друштво математичара Србије је одлучило да учини доступним свим љубитељима математике огромну ризницу математичких текстова и задатака у pdf формату које су у протеклих 50 година стварали заљубљеници математике почев од ученика па до академика.

За техничку припрему и обраду су се потрудили:

Славољуб Милосављевић и Велибор Милосављевић.

Резултати, упутства или решења задатака

Годинабр. 1бр. 2бр. 3бр. 4бр. 5
2023/24.pdf logopdf logo
2022/23.pdf logopdf logopdf logopdf logopdf logo
2021/22.pdf logopdf logopdf logopdf logopdf logo
to-top