Математички лист

Часопис за математику и рачунарство намењен ученицима основне школе

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ за ученике основних школа је часопис намењен ученицима од III до VIII разреда основне школе. Издавач листа је Друштво математичара Србије. Садржаји МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА доприносе продубљивању и проширивању знања из математике и рачунарства које ученици стичу у школи, као и откривању и неговању склоности и способности за математику.

Главни уредник:
др Ратко Тошић, Нови Сад

Одговорни уредник:
Вера Јоцковић, Београд

Адреса часописа:
“Математички лист”, Друштво математичара Србије Кнез Михаилова 35/4, 11000 Београд Поштански фах 355

Информације о претплати

Математички лист

Математички лист Online

Поводом обележавања јубилеја 50 година Математичког листа, Друштво математичара Србије је одлучило да учини доступним свим љубитељима математике огромну ризницу математичких текстова и задатака у pdf формату које су у протеклих 50 година стварали заљубљеници математике почев од ученика па до академика.

За техничку припрему и обраду су се потрудили:

Славољуб Милосављевић и Велибор Милосављевић.

Резултати, упутства или решења задатака

Годинабр. 1бр. 2бр. 3бр. 4бр. 5
2019/20.pdf logopdf logopdf logocrosscross
2018/19.pdfpdfpdfpdfpdf
2017/18.pdfpdfpdfpdfpdf
2016/17.pdfpdfpdfpdfpdf
2015/16.pdfpdfpdfpdfpdf
2014/15.pdfpdfpdfpdfpdf
to-top