Библиотека наставника математике

Назив:

Михаило Петровић: ЧЛАНЦИ

Издање:

2018. година, 2. издање

Цена књиге је без ПДВ-а:

300 динара

Садржај
Михаило Петровић: ЧЛАНЦИ

Аутор:

Назив:

Заснивање наставе геометрије, избор текстова: др Владимир Мићић

Издање:

2019. година, 1. издање

Цена књиге је без ПДВ-а:

600 динара

Садржај
Заснивање наставе геометрије, избор текстова: др Владимир Мићић
to-top