Припреме за такмичења из математике

Такмичење УМ-ЊАК

Задаци Лист за одговоре Резултати
pdf pdf pdf


Припреме за СМО основне школе

Диофантове једначине и алгебарски изрази Ђорђе Баралић, Крагујевац pdf
Геометрија Ђорђе Баралић, Крагујевац pdf
Неједнакости Ђорђе Баралић, Крагујевац pdf
Математичка индукција Ђорђе Баралић, Крагујевац pdf
Комбинаторика Александар Илић, Ниш pdf


Пробна такмичења за јуниорску математичку балканијаду

Година Задаци Решења
2007. pdf pdf
2006. pdf pdf
2004. pdf cross


Припреме за јуниорске олимпијаде

Рационални и ирационални бројеви Ђорђе Баралић, Крагујевац pdf

to-top