Припреме за такмичења из математике

Такмичење УМ-ЊАК

Задаци Лист за одговоре Резултати
pdf pdf pdf

Припреме за СМО основне школе

Диофантове једначине и алгебарски изрази Ђорђе Баралић, Крагујевац pdf
Геометрија Ђорђе Баралић, Крагујевац pdf
Неједнакости Ђорђе Баралић, Крагујевац pdf
Математичка индукција Ђорђе Баралић, Крагујевац pdf
Комбинаторика Александар Илић, Ниш pdf

Пробна такмичења за јуниорску математичку балканијаду

Година Задаци Решења
2007. pdf pdf
2006. pdf pdf
2004. pdf cross

Припреме за јуниорске олимпијаде

Рационални и ирационални бројеви Ђорђе Баралић, Крагујевац pdf
to-top