Додатна настава математике за ученике основних школа

Драги ученици,
Поштоване колеге,

У жељи да омогући што квалитетнији континуиран рад у додатној настави математике у основним школама, Друштво математичара Србије на свом сајту почиње да објављује кратке, пригодне материјале (који за сада садрже само задатке) за додатни рад у школи и самосталан рад ученика.

Материјали су намењени ученицима од 3. до 8. разреда основне школе и на сајту ДМС ће бити приказани по разредима. Наставници и ученици изложене материјале могу користити билом којим темпом и било којим редоследом, зависно од тога какав план редовне и додатне наставе реализују.

Напомињемо да ће 15 дана по обајвљивању теме бити објављени и резултати задатака, за теже задатке и кратка упутства, а за најтеже задатке и комплетна реше-ња.

Истовремено позивамо и све колеге – наставнике и активисте ДМС да нам своје предлоге материјала за додатну наставу (са решењима) доставе на е-mail адресу: dms.dnmos@gmail.com , а ми ћемо пажљиво прегледати добијене прилоге и објавити оне који то својим садржајем и квалтетом заслужују.

3. разред
4. разред
5. разред
6. разред
7. разред
8. разред

to-top