Додатна настава математике за ученике основних школа 7. разред

Област Аутор Задаци Решења
Херонова формула и примене Војислав Андрић pdf cross
Многоугао Војислав Андрић pdf cross
Правилни многоугао Војислав Андрић pdf cross
Полиноми Војислав Андрић pdf cross
Полиноми - једнакости и једначине Војислав Андрић pdf cross
Полиноми - неједнакости и неједначине Војислав Андрић pdf cross
Полиноми - дељивост Војислав Андрић pdf cross
Алебарски разломци Војислав Андрић pdf cross
Математичке игре Вељко Ћировић pdf pdf
Одабрани логичко - комбинаторини задаци Вељко Ћировић pdf pdf
Разломци на математичким такмичењима Владимир Балтић pdf cross

to-top