Припремна настава за ученике средњих школа

ДМС Подружница Ниш покренула је пројекат организације припремне наставе из математике за ученике средњих школа (категорија Б) за овогодишњи циклус такмичења. Настава се одвија у просторијама Гимназије „Бора Станковић“.

Школска 2012/2013.

План приремне наставе [први део]

План приремне наставе [други део]

Наслов Предавач Датум
Степеновање и кореновање Александра Трајковић 24. новембар 2012.
Теорија бројева Mарјан Матејић 24. новембар 2012.
Теорија бројева Марија Цветковић 17. децембар 2012.
Математичка индукција Марија Цветковић 2. фебруар 2013.
Кобинаторика Милош Милосављевић 5. фебруар 2013.

Школска 2011/2012.

План приремне наставе [први део]

План приремне наставе [други део]

Наслов Предавач Датум
Примена комплексних бројева у геометрији Радослав Димитријевић 7. децембар 2011.
Елементарна теорија бројева Милан Башић 7. децембар 2011.
Полиедри и обртна тела Милан Златановић 17. децембар 2011.
Неједнакости Драган Ракић 24. децембар 2011.
Геометријски задаци Милица Колунџија 24. децембар 2011.
Логичко - комбинаторни задаци Милош Милосављевић 24. децембар 2011.
Разни задаци Милош Петковић 9. јануар 2012.
Трансформација алгебарских израза Милан Ивановић 9. јануар 2012.
Вектори у елементарној геометрији Ненад Весић 10. јануар 2012.
Комплексни бројеви Александра Трајковић 10. јануар 2012.
Полиноми једне промењиве Марјан Матејић 11. јануар 2012.
Разни задаци Мaрко Петковић 1. фебруар 2012.
Комбинаторика Милош Милосављевић 1. фебруар 2012.
Неједнакости Марјан Матејић 4. фебруар 2012.
to-top