О Подружници

Статут ДМС Подружнице Ниш

На основу чланoвa 12. и 78. Закона о удружењима (СГ 51/09 од 08.07.2009.г.), Статута Друштва математичара Србије и Статута ДМС- подружницe Ниш, а на предлог Управнoг одборa Друштва математичара Србије – подружницe Ниш са седнице одржане 30. 09. 2010. године у Нишу, ДМС подружница Ниш на својој Скупштини од 12.03. 2011. г. разматрала је Промене и допуне Статута ДМС- подружнице Ниш, исте усвојила и прогласила прeчишћени:

статут Удружења грађана – Друштва математичара Србије Подружнице Ниш


Руководство ДМС Подружнице Ниш (од 13. 09. 2022.)

Председник Подружнице Ниш: Драгана Цветковић Илић

Извршни одбор:

 • Драгана Цветковић Илић, председник
 • Јована Николов
 • Јасмина Тотић
 • Тамара Милошевић
 • Милан Башић
 • Марко Милошевић
 • Милош Милосављевић
 • Младен Миленковић
 • Ненад Тотић
 • Марко Пиперац

Надзорни одбор:

 • Невена Вукојевић
 • Иван Вељковић
 • Јована Миленковић

Управни одбор:

 • Ненад Тотић
 • Марина Стојановић
 • Зоран Денић
 • Бојана Петровић
 • Милан Ракић
 • Саша Манић
 • Радослав Димитријевић
 • Јелена Милошевић
 • Милан Башић

Руководство ДМС Подружнице Ниш (до септембра 2022.)

Председник Подружнице Ниш: Милан Ракић

Извршни одбор:

 • Милан Ракић (председник)
 • Бојана Петковић (секретар)
 • Марко Ђикић
 • др Милан Башић
 • Весна Величковић
 • Славољуб Милосављевић
 • Милош Милосављевић
 • Ненад Тотић

Надзорни одбор:

 • др Марко Миладиновић
 • Љубиша Динић
 • Саша Манић

Управни одбор:

 • др Радослав Димитријевић
 • Марко Ђикић
 • Милан Башић
 • Ненад Тотић
 • Милош Милосављевић
 • Марина Стојановић
 • Зоран Денић
 • Бојана Петковић

Главни циљеви Подружнице

Подружница потстиче и координира активност својих чланова на остваривању заједничких задатака – циљева, у складу са Уставом, Законом о удружењима и другим законским прописима. У остваривању циљева и задатака Подружница нарочито:

 • доприноси напретку математичких и рачунарских наука и њиховим применама и популаризацији ових наука;
 • потстиче научни и стручни рад својих чланова, помаже научна и стручна истраживања у области математике, рачунарства и њихових примена;
 • бави се питањем наставе математике и рачунарства у основним школама, средњим школама, на вишим школама и факултетима и доприноси унапређивању те наставе;
 • бави се питањима откривања, неговања и развијања обдарених младих математича-ра и програмера;
 • бави се питањима статуса и заштите математике и математичара кроз одговарајуће организационе форме.

Своје циљеве Подружница постиже:

 • периодичним скуповима и састанцима на којима се приказују научни, стручни и педагошки радови и реферати о разним проблемима математичких и рачнарских наука и њихових примена;
 • издавањем, за своје чланове, часописа и других публикација у области математичких и рачунарских наука;
 • организовањем разних видова ваннаставних активности за младе математичаре и програмере (такмичења, летњих и зимски школа, циклуса предавања и сл.);
 • организовањем разних видова ваннаставних активности за младе математичаре и програмере (такмичења, летњих и зимски школа, циклуса предавања и сл.);
 • сарадњом са сродним друштвима на територији Србије и сродним друштвима у другим земљама;
 • прикупљањем литературе из математике и рачунарства и њихова примена;
 • сарадњом са испоставом Министарства просвете Србије у Нишу (Школска управа у Нишу) и другим државним органима;
 • сарађивањем са синдикатима, студентским, средњошколским и основношколским организацијама у циљу организовања клубова младих математичара и њихових актива, такмичења, специјалних школа и семинара и других активности младих;
 • сарађивањем са струковним организацијама просветних радника у настојању да се афирмише статус математике и рачунарства и статус наставника и професора мате-матике у образовном систему Србије.

У циљу остваривања заједничких потреба и интереса у Подружници се доносе програми и планови рада, помаже и подстиче стваралаштво.

to-top