ДМС Подружница Ниш

Стручним већима математичара основних и средњих школа Нишавског, Топличког, Пиротског, Пчињског и Зајечарског округа, Природно математичком факултету у Нишу и свим факултетима и високим школама на којима се предаје математика

 

ИНФОРМАЦИЈА О АКРЕДИТОВАНОМ СЕМИНАРУ И СКУПШТИНИ ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ ПОДРУЖНИЦЕ НИШ

 

01. априла 2017. год. у 10,00 сати, у ОШ”Свети Сава“у Нишу, Гарсије Лорке бб, биће организован акредитован семинар у трајању од 8 сати и Скупштина Друштва математичара Србије подружнице Ниш.

Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања под бројевима 253. (Решавање проблема на математичким такмичењима ученика основних и средњих школа – најчешћи приступи, технике и принципи) и 270. (Методичка радионица), у оквиру програма стручног усавршавања запослених у образовању. Сваки учесник семинара ће добити сертификат о савладаном програму у трајању од 8 часова који му се признаје за лиценцу и напредовање у служби.

 

Теме семинара које ће бити реализоване су:

 1. Решавање проблема на математичким такмичењима: геометријски и логичко комбинаторни задаци
  (Милош Милосављевић, Гимн.“Светозар Марковић; др Марко Ђикић, ПМФ Ниш)
 2. Комбинаторика у настави математике у основним и средњим школама
  (др Милан Јовановић, МФ Београд; Вељко Ћировић, Ваљевска гимназија )

 

Котизација за семинар је 1500 дин. за оне који су чланови ДМС – подружнице Ниш и имају плаћену чланарину за 2017. годину. За оне који немају плаћену чланарину цена је 3000 дин.

Чланарина за 2017. годину је 1000 дин. и важиће закључно са Државним семинаром јануара 2018.године.

Котизацију за семинар и чланарину уплатити на жиро рачун ДМС подружнице Ниш: 325-9500800003167-54 до 30.03.2017.године. Молимо Вас да у позиву на број, на уплатници, обавезно упишете број Ваше чланске карте.

Уколико нисте чланови Подружнице Ниш, у прилогу је приступница коју можете попунити и послати је меилом да би Вам био додељен члански број.

У термину између предавања, биће одржана Изборна Скупштина Друштва математичара Србије подружнице Ниш.

 

ДНЕВНИ РЕД

 1. Избор радног председништва,записничара и оверавача записника
 2. Извештај о раду у предходном периоду
 3. Финансијски једногодишњи извештај
 4. Избор верификационе и изборне комисије
 5. Представљање кандидата за председника Подружнице Ниш
 6. Избор председника Подружнице Ниш
 7. Разно

 

Делегате за Скупштину Подружнице, у писаној форми, предлажу Стручна већа математичара школа-факултета, тако да на сваких пет започетих чланова Подружнице из своје школе, имају право на једног делегата, сагласно Статуту Подружнице (са плаћеном чланарином за текућу годину, евидентираној у Подружници)

 

По Статуту ДМС подружнице Ниш, колеге које су заинтересоване за фукнцију председника морају доставити:

А) Кандидатуру

Б) Кратку биографију

В) Програм рада Подружнице за период од две године

Кандидат мора имати плаћену чланарину за 2016. и 2017. годину и не може бити ректор, декан, директор школе или има фунцију која би имплицирала сукоб интереса. Поменуту документацију доставити до 30.03.2017.године на адресу: Друштво математичара Србије-подружница Ниш, Париске комуне бб, 18 000 Ниш (Регионални центар) и у електронском облику на е-пошту: dmspodruznicanis@gmail.com

Молимо вас да пријаву попуните и пошаљете на е-пошту: dmspodruznicanis@gmail.com

најкасније до 30.03.2017. године.

НЕПОТПУНО ПОПУЊЕНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР.

Пријавни лист

Приступница

to-top