Актуелности

Публикације Друштва математичара Србије

Математички лист

Математички лист

Год. претплата: 700-900 дин
„Кенгур без граница

„Кенгур без граница", задаци и решења за ученике од 1. до 4. разреда основне школе 2007-2016.

500 динара
1000 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 1998-2007. године

1000 ЗАДАТАКА са математичких такмичења ученика основних школа 1998-2007. године

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА (са решењима)

ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТЕМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА (са решењима)

ТЕТИВНИ И ТАНГЕНТНИ ЧЕТВОРОУГЛОВИ

ТЕТИВНИ И ТАНГЕНТНИ ЧЕТВОРОУГЛОВИ

IX & XIX INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIADS

IX & XIX INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIADS

Математички весник

Математички весник

Тангента

Тангента

Год. претплата: 900 дин
to-top