Научни скуп „Истраживања у математичком образовању“

Друштво математичара Србије, уз подршку Европске организације истраживача у математичком образовању (ERME, http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/index.php), организује научни скуп који ће бити одржан 18. и 19. маја 2019. године у Београду. Тема скупа је „Истраживања у математичком образовању“. Циљ скупа је развој истраживачке и образовне праксе у области наставе математике, како на локалном тако и на међународном нивоу. Позвани предавачи су међународни експерти у области математичког образовања: Јармила Новотна (Чешка Република), Снежана Лоренс (Велика Британија) и Патрик Бармби (Велика Британија). У оквиру скупа биће одржана осмочасовна радионица „Истраживање праћења и вредновања знања у настави математике – од квантитативних до квалитативних истраживачких метода“ под руководством Патрика Бармбија. Позивамо заинтересоване учеснике да прате сајт Друштва математичара Србије на коме ће бити објављивана обавештења о скупу.

to-top