Зимска школа младих математичара 2021

(ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА)

 

Билтен Зимске школе младих математичара

Друштво математичара Србије у току зимског распуста организује интерактивну зимску школу младих математичара за ученике средњих школа који воле и имају повишен интерес за изучавање матема-тичких садржаја. Циљ Зимске школе је проширивање и продубљивање знања ученика и унапређивање информисаности и методолошког репертоара учесника.

 

ТЕРМИН: * Зимска школа се реализује у два дела: 25. – 29. децембар и 3. – 6. јануар.
ГРУПЕ: * А12, А34 (Ученици математичких гимназија)
* В1, В2, В3, B4 (Ученици гимназија и стручних школа)
САДРЖАЈИ: * Наставни садржаји који проширују и продубљују редовну наставу
* Програм додатне наставе математике
* Програм математичких такмичења
ПРОГРАМ: * Свечано отварање Зимске школе (25. децембар 2020. у 18 часова)
* 7 двочасовних предавања (наставним данима у 9:00, 11:00 или 13:00 часова)
* 5 математичких трибина (наставним данима у 20:00 часова)
* Ревијално математичко такмичење (05.01.2021. у 17 часова)
* Свечано затварање Зимске школе (6. јануар 2021. године у 11:00 часова)
НАЧИН РАДА: * Сатница предавања ће бити подешена тако да сваки учесник Зимске школе
поред наставе у својој матичној групи, може (ако жели) да прати наставу у још
једној одабраној групи
ПРЕДАВАЧИ: * Наши истакнути учесници математичких олимпијада: Теодор вон Бург, Душан Ђукић, Марко Радовановић, Бојан Башић, Алекса Милојевић, Павле Мартиновић, Јелена Иванчић, Ђорђе Баралић, Владимир Балтић, Миљан Кнежевић, Борис Шобот, Младен Радојевић, Срђан Огњановић, Зоран Каделбург...
* Професори - специјалисти за рад са обдареним математичарима: Милош Милосављевић, Александар Сеничић, Сандра Андрић, Ђорђе Голубовић, Срђан Стефановић, Иванка Томић, Вељко Ћировић, Војислав Андрић ...
РАСПОРЕД: * Распред тема и предавача биће објављен 24.12.2020.
МЕТОД РАДА: * Програм зимске школе ће се реализовати интерактивно, коришћењем Zoom образовне платформе и Google учионице. У току наставе ученици имају укључене своје микрофоне и камере и могу да у сваком тренутку постављају питања, траже објашњења, предлажу решења, износе своје идеје, коментаришу решења ... Учесници зимске школе ће после сваке наставне теме добијати преко Google учионице сажетак реализованог предавања и домаћи задатак који опет преко Google учионице у одређеном року враћају наставницима. Домаћи задаци се прегледају, оцењују и коментаришу и ученици ће добити повратну информацију.
КОТИЗАЦИЈА: * Котизација за Зимску школу износи 10.000 динара и уплаћује се на текући рачун * Друштво математичара Србије:  340 – 13536 - 62, најкасније до 23.12.2021.
* Ученици који су на Државним такмичењима у Србији у 2020. години освојили награде имају слективни попуст (видети следећу страницу ове информације).
ПРИЈАВЉИВАЊЕ: * Сви учесници се пријављују за Зимску школу, а рок је 23.12.2020.
* Пријавни упитник за ученике је на интернет адреси (линку):
* ДМС – Пријавни упитник за Зимску школу 2021
ДЕТАЉНИЈЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ:
* Детаљнија обавештења о Зимској школи младих математичара за ученике средњих школа 2021. могу се добити коришћењем телефона (065 291 22 00) или
путем е-маил адресе: dms.zimska.skola@gmail.com
ИЗНОС КОТИЗАЦИЈЕ ЗА НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ НА ДРЖАВНИМ МАТЕМАТИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У 2020. ГОДИНИ
ТАКМИЧЕЊЕ РАЗРЕД НАГРАДА ПОПУСТ ПЛАЋАЈУ
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

8. РАЗРЕД
 
 
 
 
1. РАЗРЕД
2. РАЗРЕД
3. РАЗРЕД
Учесници БЈМО И БМО 100% 0
Носиоци 1. награде 80% 2.000 динара
Носиоци 2. награде 60% 4.000 динара
Носиоци 3. награде 40% 6.000 динара

 

Списак ученика који су добили попуст за котизацију за Зимску школу

 

ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ЗИМСКЕ ШКОЛЕ

to-top