XLVIII Међународни симпозијум о операционим истраживањима – SYM-OP-IS 2021, 20-23. септембар 2021, Бања Ковиљача

Математички факултет Универзитета у Београду и Математички институт Српске академије наука, у сарадњи са више високошколских, научноистраживачких институција и других удружења, организују XLVIII Међународни симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2021.

SYM-OP-IS је скуп који од 1974. године традиционално окупља истраживаче, представнике привреде и стручњаке из области операционих истраживања. Циљеви конференције су размена научних и стручних информација, искустава и излагање нових резултата у развоју и примени метода, модела и техника операционих истраживања.

Друштво математичара Србије је једно од удружења које подржава ову значајну конференцију са дугом традицијом.

Више о симпозијуму може се наћи на веб страници
http://symopis2021.matf.bg.ac.rs/.

 

to-top