Обавештење о улагању приговора на резултате окружног такмичења из математике за ученике основних школа

У складу са чланом 30 Правилника о такмичењу ученика основних школа из математике, окружне комисије су у обавези да доставе Друштву математичара радове свих ученика 6, 7. и 8. разреда, који су на окружном такмичењу освојили 40 и више поена, до петка 24.3.2023. године.

Државна Комисија је заказала седницу за 27.3.2023. године, када ће се решавати приговори и одредити границе за пролаз на Државно такмичење.

Приговор државној комисији се може уложити на резултате ученика у 6, 7. и 8. разреду, а улаже га школа, односно овлашћено лице школе, за сваког ученика појединачно.

Приговор мора да садржи:

  • податке о школи (назив, место, општина, округ);
  • податке о ученику (име и презиме, разред, шифра под којом је радио);
  • редне бројеве задатака на које се улаже приговор, уз прецизно образложење разлога за улагање приговора;
  • потпис предметног наставника;
  • потпис директора школе;
  • печат школе.

Приговор је потребно послати скениран, путем електронске поште, на адресу komisijaos@dms.rs, најкасније до петка, 24.3.2023. године у 15.00ч

to-top