Одобрени семинари Друштва математичара Србије

Сa великим задовољством вас обавештавамо да су се четири традиционална семинара ДМС:

  • Унапређивање наставе математике у основној школи,
  • Унапређивање наставе математике у средњим школама,
  • Унапређивање наставе информатике и рачунарства у основним и средњим школама,
  • Државни семинар о настави математике и рачунарства ДМС

и овогa пута нашла на листи програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину, одобрених од стране ЗУОВ-а. Честитамо ауторима семинара и желимо многобројне успешне реализације!

Дужина трајања ових семинара и успешне реализације говоре у прилог њиховом квалитету и актуелности, а ДМС ће се трудити да и у наредне три школске године остане на висини задатка и допре до што већег броја заинтересованих наставника математике, информатике, као и наставника разредне наставе.

Сви заинтересовани за реализацију ових семинара могу се обратити ДМС путем е-адресе drustvomatematicara@yahoo.com.

to-top