Одлукa о Структури делегата редовне изборне Скупштине Друштва математичара Србије

Одлуку је донео Управни одбор ДМС у суботу 16.01.2021.

Пуномоћја за 66 делегата дају:
За делегате подружница (40 делегата) – председници подружница;
За делегате који су почасни чланови ДМС, чланови Управног одбора и чланови Надзорног одбора (5 + 18 + 3 = 26 делегата) овлашћење потписује председник УО ДМС.
Оверена Пуномоћја делегата треба у PDF или ЈPG формату доставити председнику УО ДМС до 10.02.2021. године (еmail: popsumadijski@gmail.com )
Образац Пуномићја је у прилогу овог мејла.

Одлука УО ДМС је да се у четвртак 04.02.2021. године одржи још једна седница УО ДМС на којој ће бити донете одлуке о начину одржавања редовне изборне Скупштине, о техници гласања (у случају да се Скупштина одржава електронским путем).и усвојен предлог Пословникa о раду Скупштине.

Одлука о структури делегата Скупштине ДМС

Пуномоћје за делегата редовне изборне Скупштине

to-top