Летња школа младих математичара Србије за ученике средњих школа

Дивчибаре, 10 – 18. август 2020. године

Актуелна и не баш повољна епидемиолошка ситуација у Србији нас обавезује да вас обавестимо да би реализација Летње школe младих математичара за ученике средњих школа на Дивчибарима била превелики ризик и да, сасвим разумљиво, Друштво математичара Србије није спремно да тај ризик и одговорност за здравље учесника преузме на себе.

Одлука Извршног одбора ДМС је да се Летња школа младих математичара за ученике средњих школа реализује на даљину електронским путем. Принцип рада у школи би био следећи:

1. Настава би се реализовала у четири категорије: А, В1, В2 и В3. А је програм за ученике математичких гимназија, а В1, В2 и В3 су програми за одговарајуће разреде осталих средњих школа.
Програми В1, В2 и В3 би се реализовали у 09:00 часова, а програм А у 11:00 часова, тако да сви учесници ЛШ ММ СШ могу у току једног дана, ако желе, слушати најмање два програма.
Сваки од програма ће се реализовати ако се за њега пријави најмање 10 учесника. Уколико не буде таква ситуација програми В2 и В3 ће бити функционално спојени, јер судећи по структури пријављених за програме А и В1 има довољно интересовања.

2. Наставу на даљину би највероватније реализовали коришћењем Zoom платформе на начин описан у тачкама 3. и 4. при чему би сви учесници ЛШ ММ СШ добили конкретна једноставна упутства у вези са прикључивањем на наставу путем Zoom платформе.

3. Први део наставе би садржао кратак теоријски увод који би обухватио најважније теореме, а после сваке теореме би дали 1-2 карактеристична примера примене изложене теорије.
Дакле неколико теорема и неколико решених задатака.
На крају тог првог дела рада ученици би на лични мејл добили ПДФ резиме преподневног рада (редоследом изложен списак теорема и задатака) и домаћи задатак који би садржао 5 проблема који се ученицима предлажу за самостално решавање у току дана.

4. Дуги део наставе одвијао би се у 18:00 часова када би ученици излагали своја решења добијених пет задатака са разноразним коментарима.
По завршетку овог дела наставе ученици би, опет на лични мејл добили списак задатака за даљи самосталан рад који не би групно третирали, већ би они мејлом око свих питања по одређеним правилима лично комуницирали са реализатором теме.

Цена реализације оваквог програма је 9.000 динара за 8 четворочасовних тема.

Ученици који су се већ пријавили, а желе да учествују у оваквом начину рада не треба поново да се пријављују.

Ученици који су се већ пријавили, а не желе да учествују у оваквом начину рада, треба да се путем мејла letnja.skola.mmss@gmail.com одјаве у року од 5 дана, а новац досадашње уплате ће им бити враћен.

Ученици који се до сада нису пријавили, а желе да учествују, попуњавају on line формулар и уплаћују 9.000 динара на жиро рачун:

Друштво математичара Србије – Подружница Београд,
број: 250 – 1420000445060 – 09, позив на број 10 – 18 – 08 – 2020

Молимо младе математичаре и наставнике математике да о ЛШ ММ СШ на даљину обавесте своје школске другове и другарице и пријатеље, своје ученике, како би летњу школу реализовали у пуном формату.

Детаљније информације о свим појединостима везаним за Летњу школу могу се добити путем е-маил адресе: letnja.skola.mmss@gmail.com

ОРГАНИЗАЦИОНИ ТИМ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ
МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА СРЕДЊИХ ШКОЛА 2020.

to-top