Летња школа

УЧЕНИЦИ
КОЈЕ ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ НАГРАЂУЈЕ БЕСПЛАТНИМ УЧЕШЋЕМ У
ЛЕТЊОЈ ШКОЛИ МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
ДИВЧИБАРЕ 18. – 26. 08. 2019.

А) ПОБЕДНИЦИ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА

1. Игор Енги А 1 Математичка гимназија Београд 71 I награда
2. Добрица Јовановић А 2 Математичка гимназија Београд 100 I награда
3. Јован Торомановић А 3 Математичка гимназија Београд 80 I награда
4. Милош Пањевац Б 1 I београдска гимназија Београд 83 I награда
5. Ања Петровић Б 2 Шабачка гимназија Шабац 99 I награда
6. Марко Стојановић Б 3 Гимназија Параћин 100 I награда
7. Теодора Станишић Б 3 Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад 100 I награда

Б) ПОБЕДНИЦИ СМО – ЧЛАНОВИ МАТЕМАТИЧКЕ ЕКИПЕ СРБИЈЕ ЗА БМО

8. Јелена Иванчић А 3 Математичка гимназија Београд 26 I награда
9. Милош Милићев А 2 Математичка гимназија Београд 23 I награда

Напомена: Ученик Јован Торомановић – члан екипе за БМО је већ награђен.

В) ТРИ НАЈУСПЕШНИЈА РЕШАВАОЦА ЗАДАТАКА ИЗ ТАНГЕНТЕ КОЈИ СУ ПРВИ, ДРУГИ ИЛИ ТРЕЋИ РАЗРЕД

10. Саво Цвијетић A 3 Ваљевска гимназија
11. Катарина Шћекић Б 2 Гимназија Аранђеловац
12. Андрија Ћирић Б 1 Гимназија Јагодина

to-top