Првa конференцијa o настави математике и информатике – TEMATCOM, Крагујевац 2024.

Природно-математички факултет у Крагујевцу и Подружница Крагујевац Друштва математичара Србије, у периоду од 29. до 30. августа 2024. године, организује Прву конференцију o настави математике и информатике (The First Conference on Mathematics and Computer Science Teaching, TEMATCOM 2024. Наставници и сарадници Института за математику и информатику, као институције која више од пола века школује наставнике математике и информатике, уз подршку осталих чланова Подружнице, сматрали су да је прави тренутак да се путем ове конференције окупе сви они који се баве унапређивањем наставне праксе, било као истраживачи или као практичари. То ће бити одлична прилика за размену научних резултата, добрих пракси, и остваривање сарадње колега из читаве Србијe, региона и шире.

Жеља организатора је да исту конференцију периодично организује, а непосредни повод за прву у низу је обележавање 70. рођендана проф. др Бранислава Поповића, који је пресудно утицао на реформе студијских програма математике и информатике у домену методике наставе математике и сродних предмета који су усмерени на стицање наставничких компетенција.

Више детаља о конференцији може се наћи на https://imi.pmf.kg.ac.rs/TEMATCOM2024/.

to-top