„Кенгур без граница” 2021

Школама-домаћинима међународног такмичења
„Кенгур без граница” 2021

Молимо Вас да:

1. кодне листе сложите по разредима, и ако је могуће у оквиру разреда оним редом како су ученици пријављени;

2. листе за одговоре спакујете у коверте које сте добили и пошаљете на адресу

Природно-математички факултет
Радоја Домановића 12
34000 Крагујевац
Србија

са назнаком „За Кенгур 2021”;

3. попуните и пошаљете приложени допис;

4. обавезно напишете адресу, телефон и e-mail школе, као и да допис оверите печатом школе.

Ако је неопходно, контакт e-mail је popsumadijski@gmail.com.

Допис 2021

to-top