Час у основним и средњим школама

По препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја било би веома корисно да у току јесени све основне и средње школе, у сваком одељењу (од 1. до 12. разреда) реализују по један час математике посвећен Михаилу Петровићу Аласу на нивоу који је ученицима разумљив. Час о Михаилу Петровићу Аласу наставници могу реализовати самосталним радом и прилозима групе ученика, својим оригиналним приступом овој теми или коришћењем текста и РРТ презентације који су у прилогу.

Час у основним и средњим школама

to-top