Акредитовани семинари

Завод за унапређивање образовања и васпитања је објавио Каталог програма стручног усавршавања за период од 2018. до 2021. године ( http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog ).

Списак акредитованих програма  Друштва математичара Србије и програма које су акредитовале наше подружнице.

to-top