Математички лист

Часопис за математику и рачунарство намењен ученицима основне школе

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ за ученике основних школа је часопис намењен ученицима од III до VIII разреда основне школе. Издавач листа је Друштво математичара Србије. Садржаји МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА доприносе продубљивању и проширивању знања из математике и рачунарства које ученици стичу у школи, као и откривању и неговању склоности и способности за математику.

Главни уредник:
Вељко Ћировић, Ваљево

Одговорни уредник:
Вера Јоцковић, Београд

Адреса часописа:
“Математички лист”, Друштво математичара Србије Кнез Михаилова 35/4, 11000 Београд Поштански фах 355

 

Математички лист

Математички лист Online

Због ситуације са пандемијом Математички лист број 5 (као и број 4) је постављен online. Папирне верзије оба броја биће послате претплатницима кад се ситуација нормализује.

Математички лист број 5, 2019/20.
Математички лист број 4, 2019/20.

 

Решења задатака слати искључиво електронском поштом на aдресу: matematickilist@yahoo.com

Откуцана решења (Word 2003 или LaTex) морају сaдржати образложење и прецизно нацртане слике. У поруци обавезно написати име, презиме, разред и одељење, назив школе, адресу школе и место, као и кућну адресу и место. Задатке из различитих рубрика слати у одвојеним порукама којима у Subject-у стоји назив рубрике (на пример: Задатак са насловне стране или Конкурсни задатак бр. 2143).

 

Поводом обележавања јубилеја 50 година Математичког листа, Друштво математичара Србије је одлучило да учини доступним свим љубитељима математике огромну ризницу математичких текстова и задатака у pdf формату које су у протеклих 50 година стварали заљубљеници математике почев од ученика па до академика.

За техничку припрему и обраду су се потрудили:

Славољуб Милосављевић и Велибор Милосављевић.

Резултати, упутства или решења задатака

Годинабр. 1бр. 2бр. 3бр. 4бр. 5
2021/22.pdf logopdf logopdf logopdf logopdf logo
2020/21.pdf logopdf logopdf logopdf logopdf logo
2019/20.pdf logopdf logopdf logopdf logopdf logo
2018/19.pdfpdfpdfpdfpdf
2017/18.pdfpdfpdfpdfpdf
2016/17.pdfpdfpdfpdfpdf
2015/16.pdfpdfpdfpdfpdf
2014/15.pdfpdfpdfpdfpdf
to-top