„Кенгур без граница” 2023.

Кенгур без граница 2023. – КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ


Математичке слагалице 2023.


Друштво математичара Србије вас позива на Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница” 2023.

Facebook група: Kengur bez granica – Srbija

Правила такмичења

Пример кодне листе (за унос одговора)


Шта је циљ такмичења?

Основни циљ такмичења „Кенгур без граница” је популаризација математике. Циљ такмичења је и повећање интересовања за математику и природне науке, као и степена логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и примене стеченог математичког знања.

Зашто је такмичење међународно?

Ученици у целом свету, у преко 90 држава, размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке које је одабрала комисија састављена од математичара, представника тих држава.

Где могу да нађем податке о државама учесницама?

Детаљније информације можете наћи на сајту www.aksf.org .

Кад се такмичење одржава?

ДАТУМ И ВРЕМЕ НАРЕДНОГ ТАКМИЧЕЊА:

четвртак 16. март 2023. године у 10.00 часова.

Какво је то такмичење?

„Кенгур без граница” је тест такмичење. Сваки задатак има 5 понуђених одговора од којих је само један тачан. Тест садржи 30 задатака са три степена тежине (по 10 задатака) које ученици од 5. разреда основне школе до 4. разреда средње школе раде 90 минута. Ученици 3. и 4. разреда основне школе треба да одговоре на 24 питања за 75 минута и за њих су задаци подељени по тежини на групе пo 8 задатака. Ученици 1. и 2. разреда основне школе добијају 18 занимљивих задатака, подељених у три групе по 6 задатака, које треба да реше за 60 минута. Награде се додељују после финалног такмичења.

Ко може да се пријави?

Ученици од 1. разреда основне до 4. разреда средње школе у следећим категоријама:

  • А: ученици основних школа;
  • K1: друштвени смер гимназије, језичке гимназије, стручне школе III степена;
  • K2: стручне школе IV степена (тј. сви они који имају математику све 4 године са бар 3 часа недељно);
  • K3: природно математички и општи смер гимназије и специјалне математичке гимназије.

Ученике треба да пријави школа. Уколико школа не жели да пријави ученике, потребно је да се изврши заједничка уплата из једне школе. Појединачне уплате ученика нећемо прихватати.

РОК ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ 27. фебруар 2023.

РОК ЗА УПЛАТУ ЈЕ 01. март 2023.

Како могу да се пријавим?

Због лакше обраде и тачности података, молимо Вас да изаберите неку од следеће две опције.

1. Уношењем података о такмичарима директно у базу on-line.

Подаци се уносе преко веб странице Друштва: https://dms.rs/kengur/.

Упутство за ову опцију можете наћи на линку: https://imi.pmf.kg.ac.rs/kengur/Kengur-uputstvo.pdf.

Ако ваше школе нема на тренутном списку, обавестите нас телефоном на број 011 3036818 или мејлом на kengur@dms.rs . Подаци о школама и ученицима биће тајни.

2. Слањем, на рачунару попуњеног, пријавног листа мејлом на адресу: kengur@dms.rs .

Како да платим котизацију?

Котизација износи 200 динара по такмичару. Заједничке уплате за све такмичаре једне школе треба извршити на жиро рачун Друштва математичара Србије: 340-11000934-20. Сваки 20. такмичар једне школе има право на бесплатно такмичење.

Где се такмичење одржава?

Ученици тест решавају и кодне листе попуњавају у својој матичној школи. Ученик на такмичењу добија лист са задацима и кодну листу за одговоре, на којој треба да означи своје одговоре. Потребна је сарадња неколико наставника који ће помоћи око дежурства и пријаве ученика на такмичење.

Где се кодне листе прегледају?

Обрада кодних листа вршиће се у Крагујевцу. Податке о тачној адреси добићете најкасније заједно са задацима.

На којим језицима су задаци доступни?

Осим на српском језику (са ћириличним или латиничним писмом), биће могућа израда задатака и на мађарском, румунском и хрватском језику, о чему се треба изјаснити приликом пријаве.

Како се одређује ко добија награде?

Првих најмање 10%, а највише 15% најбољих такмичара, у сваком разреду и у свакој од категорија, добиће признање Друштва математичара Србије за постигнути резултат. Првих 25 ученика сваког разреда основних школа (укупно 200 ученика), као и првих 25 ученика сваког разреда (из све три категорије пропорционално броју такмичара) средњих школа (укупно 100) биће позвано на Српску олимпијаду „Кенгур без граница”, где ће се одредити коначан пласман. Организатор има право да, на основу броја пријављених ученика, мења број учесника Српске олимпијаде.

Где се могу видети задаци из ранијих година?

На веб страници Друштва (https://dms.rs/kengur/zadaci/) можете видети задатке са такмичења од 2005. до 2022. године.

Билтене са урађеним задацима до 2016. године можете набавити преко Друштва математичара Србије по цени од 150 динара по билтену. За ученике млађих разреда основних школа Друштво математичара Србије је издало збирку задатака са решењима са такмичења од 2007. до 2016. године, а за старије разреде основне школе збирку задатака са решењима са такмичења од 2007. до 2017. године.

Где могу да добијем више информација?

За све нејасноће можете нас контактирати телефоном на број 011 3036818, радним даном, у времену од 9.00 до 14.00 часова, или нам можете питања, примедбе и сугестије слати мејлом на адресу kengur@dms.rs.

Пратите нас и на Facebook групи: Kengur bez granica – Srbija.

to-top