О такмичењу “Кенгур без граница”

ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА

Пакет са задацима и са листама за одговоре свака школа добија поштом, 1-2 недеље пре такмичења. Отварање пакета је забрањено пре 15. марта 2018, односно дана такмичења. На то треба да припази одговорни наставник школе. У случају да школа не добије задатке, 2-3 дана пре такмичења треба да се јави организатору. Пре такмичења проверите да ли сте добили одговарајући број листа задатака. Ако их случајно имате мање, можете фотокопирати потребан број. Проверите да ли је сваки ученик добио своју листу за одговоре, ако неко није, можете искористити неколико празних које ћете добити, па податке ученика на тим листама попуните ручно. Кодне листе не смете фотокопирати, због рачунарске обраде не смете ни дописивати, ни исправљати податке, али и да бисмо избегли сумњу у фалсификовање тестова. Због великог броја учесника, преглед кодних листа неће се радити ручно.

Дежурни наставник треба да пази на ученике при попуњавању тестова, да не би преписивали одговоре и да се придржавају времена предвиђеног за решавање задатака. Ученици 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12. разреда не смеју да седе један до другог, јер су њихови тестови истоветни, иако је рангирање ученика по разредима.

Пре почетка такмичења ученици треба буду обавештени о следећим правилима:

  • Такмичење је појединачно.

  • Забрањено је коришћење калкулатора, рачунара, формула, књига или свезака и мобилних телефона (мобилне телефоне искључене ставити на клупу).

  • Ученик може да користи празан папир за цртање и рачунање, графитне и хемиске оловке, налив перо, фломастер, лењир, угломер.

  • Листе за одговоре се попуњавају искључиво плавом или црном хемиjском оловком, фломастером или наливпером. Кодне листе попуњенe графитном оловком нећемо узети у обзир. Попуњавање кодне листе вршите на следећи начин: у ред одговарајућег задатка уписати X у квадрат из колоне за који такмичар мисли да је тачан. Ознака X треба да попуни квадрат, не сме да буде ни већa ни мањa од тога.

  • Одговор је нетачан ако ученик стави два X-а код истог задатка, ако користи друге ознаке, ако покуша да избрише уписани X или ако исправља коректором и другим средствима.

  • Тачан одговор од 1-10. задатка вреди 3, од 11-20. задатка 4 бода, а од 21-30. задатка 5 бодова. Ако ученик нетачно одговори на питање одузима му се четвртина бодова предвиђених за тај задатак, а ако не одговори на питање, то решење вреди 0 бодова. Добијен збир се повећава за 30 бодова (за ученике 3. и 4. разреда основне школе за 24 бодова, а за ученике 2. разред за 12 бодова), тако да не буде ученика са негативним збиром бодова. Максималан број бодова је 150 (за 3. и 4. разред основне школе 120, а за ученике 2. разреда 60).

  • Време предвиђено за израду задатака је 45 минута за ученике 2. разреда основних школа, 75 минута за ученике 3-4. разреда основних школа, а за ученике виших разреда 90 минута.
  • Своје резултате ученици ће моћи да пронађу на интернету помоћу своје шифре и зато би требало да знају свој код. Одговорни наставник ће моћи да погледа резултате свих ученика своје школе. Напомените да такмичари своје одговоре запишу или заокруже код задатака који остају код њих, да би могли да саберу своје бодове.

 

После обавештења о правилима можете ученицима поделити кодне листе и, на крају, листе са задацима. Проверите да ли је сваки ученик добио њему одговарајућу листу са задацима и своју кодну листу, јер након такмичења нема могућности за исправак. Мерење времена почиње након поделе задатака, по могућности у 10.00, 2-3 минута мање или више је у реду. Ученици треба да буду у одговарајућим учионицама најкасније у 9.45, да бисте имали довољно времена за припрему.

Након тестирања ученик треба да преда само листу за одговоре, које школе враћају организатору на дан такмичења, евентуално наредни дан. Вратите нам сваку кодну листу, и празне и неискоришћене. Листе за одговоре спаковати у коверте у којима се не могу оштетити. И наставницима је забрањено писање по кодним листама, као и њихово спајање хефталицом и слично, пошто то онемогућује рачунарску обраду. Уколико неки ученик не може да присуствује на такмичењу, може га заменити други. Након такмичења сваку измену напишите у обрасцу, које ћемо слати заједно са задацима са упутством.

Проверу резултата можете тражити у року од недељу дана од дана објаве. Молбу за проверу треба да пошаље школа, оверену потписом и печатом, па Вас молимо да молбе шаљете само у реалним случајевима.

Школе за које се утврди да се нису држале правила биће искључене из такмичења, али се надамо да до тога неће доћи. Ако неко има сазнања да такмичење у школи није организовано по правилима, молимо да јави организатору.

Актуелне информације можете пратити на насловној страни веб странице dms.rs/kengur/. Свака школа биће обавештена и путем електронске поште.

Хвала Вам на сарадњи.


ОПИС ТАКМИЧЕЊА

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“ је једнокружно тест такмичење без селекције, елиминација и финала. На такмичењу могу учествовати ученици од 2. разреда основне, до завршне године средње школе. Сваки ученик може да се такмичи, без обзира на оцену из математике.

Листа задатака садржи ученик може да бира њему одговарајући, који може и да реши. Због тога је мото игре „Математика за све“. Основни циљ такмичења је популаризација математике међу младима, којом ће да се баве и ван наставе. Такмичење се већ одржава у 40 земаља, са преко 3,5 милиона учесника.

Задаци су приближно исти у свим државама. Листа задатака садржи 12 задатака за 2. разред основних школа, 24 задатака за 3-4. разред основних школа, а 30 задатака за више разреде основних, и за ученике средњих школа. По тежини задаци су подељени у три групе: задаци које носе 3,4 или 5 бодова. За ученике 2. разреда у свакој групи се налази по 4 задатка, за ученике 3-4. разреда у свакој групи се налази по 8, а за више разреде 10 задатака.

Такмичење је самофинансирајуће и финансира се из котизација такмичара, од чега најмање половина од прикупљене суме треба да се потроши на наградни фонд. Сваки учесник, уз листу са задацима, добија симболичне поклоне, а остатак треба да покрије трошкове организације.

to-top