Такмичења из информатике ученика средњих школа

Школска 2015/2016.

  Окружно Државно СИО
Задаци cross cross zip
Тест примери cross cross zip
Резултати excel zip excel
Сорсови cross cross zip


Школска 2010/2011.

  Окружно Државно СИО Изборно
Задаци pdf pdf pdf cross
Тест примери zip zip zip zip
Резултати excel excel excel excel
Сорсови cross zip cross zip
Збирни резултати СИО-а
и изборног такмичења
excel


Школска 2009/2010.

  Окружно Државно СИО
Задаци pdf cross pdf
Тест примери zip zip zip
Резултати zip excel excel
Сорсови zip zip zip


Школска 2008/2009.

  Окружно Државно СИО
Задаци pdf zip pdf
Тест примери zip zip zip
Резултати zip excel excel
Сорсови zip zip zip


Школска 2007/2008.

  Окружно Државно СИО
Задаци pdf pdf pdf
Тест примери zip zip cross
Резултати excel excel excel
Сорсови cross zip cross


Школска 2006/2007.

  Окружно Републичко Изборно
Задаци pdf pdf pdf
Тест примери zip zip cross
Резултати zip excel pdf


Школска 2005/2006.

  Окружно Републичко Савезно Изборно
Задаци word word cross cross
Тест примери zip cross cross zip
Резултати cross excel excel excel


Школска 2004/2005.

  Окружно Републичко Савезно Изборно
Задаци word word zip word
Тест примери zip cross cross zip
Резултати cross excel excel excel


Школска 2003/2004.

  Окружно Републичко Савезно Изборно
Задаци word cross word cross
Тест примери zip zip cross zip
Резултати cross excel excel excel


Школска 2002/2003.

  Окружно Републичко Савезно Изборно
Задаци word word word cross
Тест примери cross zip cross cross
Резултати cross excel excel cross


Школска 2001/2002.

  Окружно Републичко Савезно Изборно
Задаци word word zip cross
Резултати excel cross excel cross