Такмичења из информатике ученика основних школа

Школска 2016/2017.

Драги ђаци,
на сајту ДМС су окачени:

  1. прелиминарни резултати такмичења (верзија постављена 25. 4, након поновног тестирања програма у језику C#),
  2. тест примери (по петнаест комбинација улаза и очекиваног излаза за сваки задатак) и
  3. изворни кодови програма којима су ти очекивани излази добијени.

Прелиминарни резултати су објављени у шифрованом облику. Колона “Задатака” представља број задатака који су у целости прошли тестирање (свих 15 тест примера је исправно). Колона “Поена” се односи на број освојених поена који је рачунат тако што су задаци у којима је исправно прошло 7 или 8 тест примера бодовано са 5 поена, 9 или 10 тест примера је бодовано са по 10 поена, 11 или 12 тест примера је бодовано са по 15 поена, 13 или 14 тест примера са по 20 поена и 15 тест примера са по 25 поена. Задаци у којима је радило мање од 7 тест-примера нису доносили поене. Колона “Тест примера” садржи укупан број успешно тестираних примера. Број ученика и начин одабира ученика који ће бити позвани на државно такмичење биће објављен у склопу коначних резултата, након процеса жалби. Осим ова три критеријума (број потпуно исправно урађених задатака, број поена и број тест примера), пласман на државно такмичење одређен је и разредом који ученик похађа и критеријуми за пролаз ће бити објављени у оквиру сваког разреда појединачно.

Молимо Вас да своје изворне кодове за које мислите да су исправни тестирате и проверите колико се Ваши резултати поклапају са очекиваним (тестирање се може вршити и преко сајта petlja.org).

Комисија ће још на овом такмичењу (услед неискуства ученика са аутоматским начином тестирања) прихватати приговоре који се односе на следеће проблеме:

  1. проблеми са читањем и исписом података (тачни резултати исписани у неодговарајућем формату или улаз у другачијем формату од оног прописаног)
  2. проблеме са компилацијом програма настале услед различитих верзија компилатора који су коришћени на такмичењу и на систему за аутоматско тестирање,
  3. проблема настале услед заосталих операција на крају кода (system(“Pause”), бесконачне петље и слично).

Позивамо вас да уложите жалбу својој Окружној комисији где год мислите да је у питању неки такав случај. Жалбе Окружној комисији можете предати до четвртка, 27.4.2017. у 23.59. Окружне комисије молимо да након истека тог рока Државној комисији проследе оне жалбе ученика за које сматрају да су основане. Након фазе жалби биће објављени коначни резултати и листа учесника који су позвани на Државно такмичење. Рок за то је 10 дана од дана одржавања такмичења.

Јелена Хаџи-Пурић, председник Државне комисије за такмичења ОШ
Филип Марић, председник комисије за информатику ДМС

 

Сагласност за предложену промену календара

Корисне напомене такмичарима са портала petlja.org

Програм такмичења из програмирања за ученике основних школа

Препоручени развојни алати за такмичења из програмирања за основне школе

Допис организаторима Општинског такмичења

Формулар за бодовање задатака на Општинском такмичењу

Листа такмичара позваних на Окружно такмичење за град Београд

Такмичења из информатике за основну школу – Фејсбук група

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци pdf pdf cross cross
Тест примери pdf zip cross cross
Решења pdf cross cross cross
Сорсови cross zip cross cross
Резултати cross excel cross cross


Школска 2015/2016.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци
Тест примери
Решења
pdf pdf zip zip
Резултати cross cross zip excel


Школска 2014/2015.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци pdf pdf pdf pdf
Тест примери cross cross zip zip
Решења и сорсови cross cross zip pdf
Резултати cross cross excel excel


Школска 2013/2014.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци zip pdf cross pdf
Тест примери zip pdf zip zip
Решења и сорсови zip pdf zip pdf
Резултати cross excel excel excel


Школска 2012/2013.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци pdf cross zip zip
Тест примери cross cross zip zip
Решења и сорсови cross cross zip pdf
Резултати cross zip zip excel


Школска 2011/2012.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци zip zip pdf pdf
Тест примери zip zip zip zip
Решења и сорсови zip zip zip zip
Резултати cross cross zip pdf


Школска 2010/2011.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци zip zip zip pdf
Тест примери zip zip zip zip
Решења и сорсови zip zip zip zip
Резултати cross cross zip pdf


Школска 2009/2010.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци zip zip zip zip
Тест примери zip zip cross cross
Решења и сорсови zip zip zip cross
Резултати cross cross zip excel


Школска 2008/2009.

  Општинско Окружно Државно
Задаци zip zip pdf
Тест примери zip zip zip
Решења и сорсови zip zip pdf
Резултати cross cross pdf


Школска 2007/2008.

  Општинско Окружно Државно СИО
Задаци zip zip zip pdf
Тест примери zip zip zip cross
Решења и сорсови zip zip zip cross
Резултати cross cross zip zip


Школска 2006/2007.

  Окружно Државно Изборно
Задаци pdf pdf zip
Тест примери cross pdf cross
Решења и сорсови pdf pdf zip
Резултати cross pdf pdf