• naslovna
  • mail

Републички семинар 2013.


о настави математике и рачунарства у основним и средњим школама

Семинари ће се одржати у Београду, 12. и 13. јануара 2013. године.

Семинари су акредитовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања под називима:

  1. Унапређивање наставе математике у старијим разредима основних школа 2013 (број 325).

  2. Зимски републички семинар о настави математике у средњим школама 2013 (број 295).

  3. Унапређивање наставе рачунарства у основним и средњим школама (број 281).

Апстракте тема можете преузети овде: