• naslovna
  • mail

Републички семинар 2011.


о настави математике и рачунарства у основним и средњим школама

Семинари ће се одржати у Новом Саду, 14. и 15. јануара 2011. године.

Семинари су акредитовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања под називима:

  1. Унапређивање наставе математике у старијим разредима основних школа (број 071, обавезни).

  2. Унапређивање наставе математике у средњим школама (број 073,обавезни).

  3. Унапређивање наставе рачунарства у основним и средњим школама (број 124, обавезни).

Можете погледати апстракте пленарних предавања:Као и комплетне материјале осталих тема: