• naslovna
  • mail

Проблем месеца - Математика
Проблеми за месец март 2013.Проблем О Проблем Б Проблем A

Архива проблема овог циклуса са решењима

Проблем А за месец март за сада су успешно решили:

  • Максим Стокић, Математичка Гимназија, Београд

Проблем Б за месец март за сада су успешно решили:

  • Дарко Нинковић, Тринаеста београдкса гимназија

Проблем О за месец март за сада су успешно решили:

Упутство за слање решења: Решења проблема слати на адресу pom@dms.rs најкасније до краја месеца. Званична решења као и интересантна решења пристигла у редакцију ће бити објављена првог у месецу за претходни месец. Решења проблема детаљно образложити. Уколико је могуће решења шаљите у PDF и TEX верзији. Уколико проблем није адекватно објашњен, питања слати на горе наведени маил.