• naslovna
  • mail

Проблем месеца - Информатика
Проблеми за месец март 2013.Проблем A Проблем Б

Архива проблема овог циклуса са решењима

Проблем А за месец март за сада су успешно решили:

Проблем Б за месец март за сада су успешно решили:

Упутство за слање решења: Решења проблема слати на адресу pom@dms.rs најкасније до краја месеца. При слању решења за проблеме из информатике, поред кода послати и објашњење алгоритма. У појединим проблемима, пожељно би било обајснити зашто је резултат алгоритма управо тражена вредност проблема. Временско ограничење у свим задацима ће бити 1 секунда. Уколико проблем није адекватно објашњен, питања слати на горе наведени маил.

Крактак увод у сложеност и анализу алгоритма можете преузети овде.